Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Мосты аңкиев па опиев

Last updated on 14/12/2020

Кашң хоят аңки таяӆ. Аңкиӆы уӆапса атом. Овас мувевн ар тыңаң хоятат уӆӆат. Меет хошам па сама хойты ясңат муң ӆытӆув аңкията ястаты па потарты. Там лопасн Асов нэ эӆты ӆуңтаӆн.

Елена Алексеевна Шульгина сэма питас ӆуңан, йихосьяңмет хатӆ уйтӆор тыӆащн 1958 таӆн. Сэма питас Илья куртан. Щит анта Мужи пуңаӆн, Посӆов нум пелакн. Нярты хуңхаӆ мувна. Симась нэм катра таяс.

– Ащем, Алексей Семёнович Шульгин меет оӆаңн вулы хотна ус. Юхат нык этас па хуӆ па вой веӆман рупатас. Ма щи порана куртан сэма питсам, – ащеӆ эӆты потарӆ Елена Алексеевна. – Муй арат катра хот Илья куртан ӆойӆат – иса ӆув ёшӆаӆн верам хотат. Туса вератас: хопат, ӆупат, иса муй мосаӆ верас.

Оӆаңн, ащеӆн Елена ашкуӆая ант миям. Щи ропахн ӆувеӆ штраф понам. Хус соӆкова штраф сохаптамаӆ. Щи юпина туп няврэмаӆ эсаӆмаӆ утаӆтаты.

– Оӆаң хатаӆ ашкуӆая ёхатсам па урок етшам юпина ястасаюв сютчаты рахаӆ. Ма па айие хоӆща ош тайсам. Вусам па ёхи мантсам перна аңкем хоща, – няхиӆыяӆ Елена Алексеевна. – Сиканща ай опием ёхтас па ястаӆ – таӆаң ашкуӆаян каншӆаян, хота усан? Ма па ӆувеӆ ястаӆам – ястасаям сютчаты рахаӆ, сишн ма ёхи хухаӆсам. Щаӆта па хун ащкем-аңкем Асова ёхтыӆыты пораян ма ханяян хопа щакармаӆам. Ащем ёхӆы каӆнаңа ӆоваӆаӆ. Имаеман нох куншемаӆаям па ёхи аӆӆаям. Щиты воӆӆы сам хошиты унты ёхи ащиаңки хоща уратсам.

Щиты Елена нияӆ класс Асов ашкуӆаян етшаптас. Щи юпина хоӆна кат класс, яртьяң па яңмет класс Горковский ашкуӆаян утаӆтыяс. Ашкуӆа етшам юпина ёӆн таӆаң таӆ хащаӆыяс.

– Аңкием каврам йиңкан, ант уйтман, ӆувеӆ шошемимаӆ. Сишн ма ёӆан йи таӆ вусам па аңкем лечитсэм. Хун ӆув тумтака йис ма туп кимет таӆн еӆӆы утаӆтаты мантсам, – ястаӆ Елена Шульгина. – Тобольск вооша ёхатсам. Щита ус Тобольский рыбопромышленный техникум. Мосаң ин уӆ. Ма бухгалтерский учёта утаӆтысам.

Моӆхашк хащм пораятн, хун хоят етшамаӆ утаӆтаты, ӆув рупатаян мощатӆа па рупатты китӆа, рущ щирн – по распредлению. Ин там йис щимащ вер антом. Щиты, Елена, еӆӆы ур мува рупатты китты вутчиям. Ӆув воӆӆы тохи ант ӆаңхас. Яма утаӆтыям ураңна тохи ант китам. Ёхи уратас. Ӆувеӆ хуӆмаса па Асова кассира рупатты вуса. Щи порана щита кассир мосмаӆ. Щита яма рупатмаӆ эӆты айнайн нох эӆатса старший бухгалтер унты. Щита ӆув хуӆамхосьяң таӆ рупатас.

– Щаӆта нуша пора ёхтас. 90-мет таӆат. Ох воӆаң сохаптаты ант питса па ма рыбзавод эӆты пуңӆа мантсам, – нумаӆмаӆ Елена Алексеевна. – Щиты макимет рупатая питсам. Яма ӆуңатты хошӆам па детский сад завхоза вусаям. Щаӆта еӆӆы кладовщика рупатсам. Няврэмат ӆапатты ураңна ӆэтот ӆуңатсам. Кашң няврэма тарамты арат ӆэтот митаӆыты мосаӆ.

Рупата тумпина, Елена Алексеевна, уӆтаӆ хуват ёнтасас, муй мосаӆ хорамат сэвас. Ин пенсияян сютчияӆ па рупатайӆы аӆ омасты ант вератаӆ. Рутӆаӆа хорамаң пормасат ёнтаӆ. Хун кум шитаӆ, монсят, арат, ӆуңтарат ханшаӆ. Ӆув ханшам отӆаӆ киникаята ханшман уӆӆат.

– Шульгина Елена Алексеевна – щит ма опием, ма ӆувеӆ шеңк самаңа тайӆэм. Ӆув айтэӆн манэм сэвты, ёнтты па па ими верата утаӆтас. Ӆув – носмаң имие, Асов куртан ар таӆ хуӆ веӆты тахийн ох ӆуңаты па маты нэңа рупитас. Сютчаты порайн ӆув муң хоттэӆ ёхӆув ураңан хорамаң ӆуматсохат ёнтас па сэвас. Щи тумпи ӆув киникайт ӆуңатты мосман тайӆ. Ма ищи ӆув пеӆаӆа вантмемн айтэӆн киникайт ӆуңатты питсам, – хошмат опиеӆ эӆты потарӆ Людмила Гурьева (Шульгина). – Щи тумпи, ӆув хорамаңа арийӆ, “Лапат эви” нэмоп куртаң ариты таха ураңан хорамаң арат ханшаӆ. Там таӆн Курк тылащн Ёмвошн “Ханты мирэм арат” нэмпи киника этас, щата ханты стихат кутн Елена Шульгина ӆуңтарат ищи ханшман уӆӆат. Ма ӆувеӆа ар хошум ясңат ястаты ӆаңхаӆом. Еӆӆы щиты хорамаңа ат ёнтал, сэвӆ, ӆуңтарат ханшал па арийӆ! Хув йис, хув нупат тумтака ат уӆ! Муң ӆувеӆ самаңа тайӆув.

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

17 + = 25

1940-2020©СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01224 от 16 марта 2015 г. Индекс 54344.
Click to listen highlighted text!