Вуӆы тащ шавиты ёх онасӆаӆ таӆ кеша ёхӆы пеӆа кератты питсыӆаӆ

Ӆуң сыс вуӆы шавиты ёх Кев тум пелакн вусат. Саран муватн кев питаран ёлах па ям вуӆы тащ энмаӆты па шавиты. Вуӆэт яма сютчисат, яма ӆэсат па нёхэңа йисат.

Ин яӆап щирн вуӆэң ёх вуӆэң ухаӆ воӆаң ант кирӆыӆат. Туп иса карты шупатн яңхӆат. Щитӆаӆ нэм – квадроцикӆат. Айӆтыева кашаң семьяян щимащ мутраят этты питсат. Щитэн мосаӆ тутйиңк войн понтыя. Щаӆта молтэӆ панькамтаӆ па щюкн мосаӆ ӆуттыя. Иса ох тохи мосаӆ. Щи карты шуп ураңан вуӆэң ёх ар ох маӆат.

Туп касаӆты сыс хоптэт нох кирӆаят. Щи арат ӆаварт квадроциклан хув таӆты ант вертӆа. Онас кар ар пормас вератӆ туты. Щитан ям. Ин ай тахаят потты тыӆащн вуӆэң ёх вуӆыӆаӆ ияха акатсыӆӆаӆ, онасат акатсат па Кев уншты щи питчаӆат.

Энамты ёх пора-пораян ям хорат верӆат па интернет хуват рутӆаӆа китӆат, этаӆтыӆат хоты хотан уӆӆат. Энамты ёх ки хотан яңхӆат щит ям, вуӆэң ёх уӆапса еӆӆы манты питаӆ. Ат тумтака касаӆӆат, юшӆаӆ ат туңат уӆӆат. Тата ӆув рутӆаӆн ӆаваӆаят.