Дина Тарагупта – «Мастер фольклорного жанра»

Дина Андреевна сэма питас Щаня мувн, Овкуртан. Ӆув айтэӆн хуӆантас ханты арат па вантас ханты якат. Арат, монщат па якат пиӆан энмас. Щи верат саман ванан тайты питсаӆӆы.

Ашкула етшам юпина еӆӆы утыӆтыяс. Па щи юпина «Сыра-Сэв» нэмпи ансамблян рупатас. Ямал мувев па Лорвош районэв ӆоватн ӆув кашң хоятан уйтӆа. Емаң хатӆатн, ай куртатн, веӆпасты панатн па ар тахаятн хуӆӆыса па вантыса хоты ӆув туса арияӆ па якаӆ. Хоятатн ӆув ям нумасн нумӆа.

– Пумащипа умащ концертат верам ураңна. Хуӆ веӆты ёх па вуӆэң ёх емаң хатӆатн умащ ванты па хуӆанты хоты наң туса якемиӆан, – потарӆ Антонина Шиянова.

– Ма ашкулаян утаӆтымемн, Дина Андреевна муңев ханты як якты утаӆтас, – ястаӆ Анна Лонгортова. – Щи порана 90 таӆат вусат, муң Утхот ӆыпиян якты утаӆтысув.

Руппатаӆ хуват Дина Андреевна хоятат ияха акатаӆ, ӆув пиӆаӆн яӆап арат утаӆтаӆ па ханты якат якӆат. Энамты няврэмат лудв ищи ивевн ияха акатӆ па утаӆтаӆ хоты мосаӆ ханты як якты па арат ариты.

Щиты яма рупатам ураңна Дина Тарагупта шитас нэм «Мастер фольклорного жанра». Щимащ нэм понӆа хоятата хой шоши мир уӆапса яма уйтӆаӆы па еӆӆы туӆӆы. Ат па еӆӆы Дина Андреевна хув тумтака рупатӆ, ханты ар па як еӆӆы туӆ!