Пора йи хащаӆ, хатӆат сора манӆат. Тампуш 77 таӆ хащас хоты шоши хоятӆув ун Воӆаң ляльн нох питсат. Муң ям сыстам турамн уӆты мохет ӆувиӆаӆ нумӆыӆув…

Ун ляльн нох питты ураңна шоши хоятӆув ищи ар юр понтсат. Хой ёӆн вусат ар рупатсат. Няврэмат, нэңат, пиращ хоятат иса муй вератсат па муй хошсат щит версат. Асн хуӆ веӆпассат, утн рых акатсат па вой веӆсат. Нэңат хошам сох ёнтсат. Ёх па нёхи хорсат. Щит ӆэщатом отат иса ун ляля китыӆысаят.

Соӆтанат моссат ӆапаттыя па ӆуматтыя. Мет ӆаварт ус хота ищки муватн хоятӆув атом немпщат пиӆан ляляссат. Щи ищки муватн муң шимӆаң рут хоятӆув меет яма, мув уйтман немпщат пиӆан ляляссат. Муй арат нётап вуӆэң ухӆат версат – тохи нёӆат, щеляйт па мосты пормасат таӆсат, ёхӆы па мушмаӆтам соӆтанат тусат. Ун аплак хуват туп вуӆэң ухӆат туңа-щира яңхты веритсат.

Щи ар юр верам ураң юкана тампуш Ямал мувев ӆоватан телемост верыӆыса, хота потарса хоты муң шоши шимӆаң рут мир хоятӆув, хантэт, ур-ёх па саранат ар юр понман ляльн нох питты нётсат. Кашң районэв эӆты хоятӆув ляля яңхсат. Щи эӆты шоши хоятӆув потарсат. Мужи вош эӆты потарсат Тамара Александровна Пырысева па Инна Романовна Лонгортова. Тамара Александровна камтса таӆ йи тахая акатаӆ па ханшаӆ хой Ёханов па Ёханкурт эӆты ляля яңхас, хой ёхӆы ёхтас па хой щита паратса.

Щит ӆув иса нэпека ханшӆаӆы. Кашң хоят эӆты нумты мосаӆ. Щиты ӆув морт арат хоят эӆты нэпек ханшас. Ӆув юрӆ понман тампуш луңн Ёхановн памятник ӆэщатӆа. Щи кев эӆты верам памятникан ханшман уӆты питӆа хой щиӆта ляля яңхас. Ат энамты хоятат ӆуңатӆат па уйтӆат муй хорпи ӆув опращӆаӆ вусат…