Тампуш ӆуңев ёлах хатӆат пиӆан ёхтас. Щаӆта па, щи юпина муй арат вотаң хатӆат вусат. Туп уйтӆор тыӆащн веӆщи хошам хатӆат ёхатсат. Хойтат ястаӆат анта хошам, руваң хатӆат. Щи ям найяң хатӆат ёхтам юпина унтатн лыптат яма энамты питсат.

Лыптат похантсат па унтэв меет хорамаңа ювмаӆ. Щикут хоятат ӆаваӆат хун рых акатты пора ёхатаӆ. Мет олаңн рыхат кутан этаӆ мурах. Мурах щит меет хорам па эпӆаң рых. Хоятатн ӆув шеек самаңа тайӆа па эпӆаңа тайӆа. Туп мурах акатты кен антом. Ар юр понты мосаӆ ӆувеӆ акатты. Рув кутан мосаӆ нюрмат, сотаят па варсаң соймат кутан шушиӆыты. Щи тумпина тэӆыя пирмат, пеӆңаят па нипируват хоят ёхи ӆэты вутчиӆэӆ. Мурах акатты сора мосаӆ, кум ант шитсан-ки – мурхен пурӆаӆ. Сишн щи ар юр понман актам рых – мурах – шеек эпӆаңа аяӆӆа па самаңа тайӆа!